Research

INDUSTRIAL real estate partners registreert alle industriële en logistieke vastgoedtransacties in Nederland vanaf 5.000 m².  Alle data worden geanalyseerd en in samenwerking met Bak Property Research verwerkt tot een hoogwaardig research rapport. Relevante informatie omtrent opname niveaus, beschikbaar aanbod, voorraad, grondprijzen, huurprijsontwikkelingen en geëiste rendementen door beleggers zijn overzichtelijk terug te vinden in ons rapport.

Markt Rapport 2022

Logistics real estate 

Zowel door gebruikers als door beleggers is in 2021 een record aan logistiek vastgoed opgenomen.

Dit blijkt uit het zojuist verschenen research rapport “LOGISTICS REAL ESTATE, Dutch Market Report 2022”, uitgebracht door INDUSTRIAL real estate partners. Het makelaarskantoor, dat als enige in Nederland gespecialiseerd is in de markt voor logistiek en industrieel vastgoed en vanuit 3 kantoren actief is, registreert samen met Bak Property Research jaarlijks alle gebruikers- en beleggingstransacties in dit segment.

De totale opname door gebruikers bedroeg 4,1 miljoen m², 20% meer dan in 2020. De zuidelijke regio’s hebben hun positie als belangrijkste logistieke gebied herwonnen. Net als in 2020 betrof het merendeel van de opname nieuwbouw. E-commerce maar ook het algeheel herstel in de markt voor logistieke dienstverlening waren hier debet aan.

Markt Rapport 2022

Download Markt Rapport