Research

INDUSTRIAL real estate partners registreert alle industriële en logistieke vastgoedtransacties in Nederland vanaf 5.000 m².  Alle data worden geanalyseerd en in samenwerking met Bak Property Research verwerkt tot een hoogwaardig research rapport. Relevante informatie omtrent opname niveaus, beschikbaar aanbod, voorraad, grondprijzen, huurprijsontwikkelingen en geëiste rendementen door beleggers zijn overzichtelijk terug te vinden in ons rapport.

Markt Rapport 2017

Industrial en Logistics real estate 

Met een totaal opnameniveau van bijna 1,9 miljoen vierkante meter in industrieel en logistiek vastgoed, kan 2016 als nieuw recordjaar worden bestempeld. Dit blijkt uit het recent uitgebrachte research rapport van INDUSTRIAL real estate partners.

Het rapport is gebaseerd op een database met uitsluitend gebruikers- en beleggingstransacties in 2016 vanaf 5.000 m² of meer, uitgezonderd huurverlengingen en nieuwbouw koopprojecten voor eigen gebruik.

Marktrapport 2017

Download Marktrapport